Από τον απογευματινό περίπατο

Από τον απογευματινό περίπατο