ΑΝΤΑΡ ΝΤΑΡΣΑΝ – Διαλογισμός και συναισθήματα

Άνταρ Ντάρσαν είναι μια τεχνική διαλογισμού της Σατυανάντα Γιόγκα  που βοηθάει στην αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων. Δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο που επιτρέπει την αποδοχή και αντιμετώπιση των συναισθημάτων που πηγάζουν από τις ποικίλες καθημερινές αλληλεπιδράσεις με τον κόσμο γύρω μας.

Το  YOGAPRAXIS δημιουργεί μαι ομάδα διαλογισμού Άνταρ Ντάρσαν με σκοπό την εκπαίδευση στην πρακτική αυτή του διαλογισμού κάτω από εμπειρη καθοδήγηση.

Ημέρα: κάθε δεύτερη Τρίτη

Ώρα: 20:00-21:30