Βασιλική Αναγνώστου (Swami Vedavyasananda)

Απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Εργάστηκε ως αρχιτέκτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα άρχισε την άσκησή της στη γιόγκα.

Μυήθηκε στην γιόγκα από την Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι και συνδέθηκε πνευματικά με τον Παραμαχάμσα Σατυανάντα.

Είναι εισηγήτρια της Γιόγκα εκπαιδευμένη στο σύστημα Σατυανάντα από το 1985.

Εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε από το 1991 ως το 2005 στο Σατυανάντασραμ Ελλάδος στον τομέα των προγραμμάτων εκπαίδευσης στη γιόγκα και εκπαίδευσης και αξιολόγησης δασκάλων και ταξίδεψε στην Ελλάδα, την Ινδία, την Αυστραλία και την Ευρώπη.

Έλαβε μύηση στην πούρνα σαννυάσα από τον Παραμαχάμσα Νιραντζανανάντα το 1994.

Υπήρξε πρόεδρος του Σατυανάντασραμ από το 1998 ως το 2005 και σήμερα είναι επίτιμο μέλος του.

Μέλος του Yoga Vidya Council από το 2015. Είναι ενεργό μέλος της ομάδας εργασίας και του τμήματος εκπαιδευτών των προγραμμάτων Yogic Studies της European Satyananda Yoga Academy.

Οργάνωσε και διήθυνε πειραματικό πρόγραμμα εφαρμογής της γιόγκα στον τομέα της υποστήριξης ατόμων με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες, από το 2000 ως το 2004.

Συνέχισε την εκπαίδευσή της στον τομέα των εξαρτήσεων και τo 2006 απέκτησε δίπλωμα συμβουλευτικής στις εξαρτήσεις από το κέντρο Clouds /University of Bath, UK.

Έλαβε εκπαίδευση στη Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία στο Ελληνικό Κέντρο Focusing.

Δημιούργησε και διευθύνει το κέντρο γιόγκα και διαλογισμού YOGAPRAXIS, στο Παλαιό Φάληρο από το 2007.