Διάλεξη – 7. Βεδάντα και Τάντρα

« Επιστροφή στο πρόγραμμα
Start:
March 14, 2015 5:00 pm
End:
March 14, 2015 7:30 pm

Οι σχολές και η φιλοσοφία της Βεδάντα. Η ανάπτυξη της Ταντρικής παράδοσης, οι Ταντρικές σχολές, Φιλοσοφία της Τάντρα.
Μελέτη: Αβαντούτα Γκίτα, Σίβα Σούτρα